سپهر رنگ آرافام

افتتاح واحد فناور دانشگاهی مرکز تحقیقات آرافام

شرکت سپهر رنگ آرافام مفتخر است. که در راستای ارتقای دانش علمی صنعت رنگ و رزین در کشور. اولین شرکت تولید کننده رنگ های صنعتی، ساحلی و فراساحلی، اتومبیلی و ساختمانی است. که توانسته است واحد فناور دانشگاهی با امکانات تجهیزاتی مجهز در زمینه تحقیقات فوق تخصصی رنگ و رزین زیر نظر اساتید دانشگاه تاسیس نمایند. هدف از ایجاد این مرکز مطالعه بر روی رنگ های صنعتی با رویکرد نوین و بهینه سازی روش های مصرف و کاهش هزینه های تولید در راستای کاربرد هر چه بهتر و سریعتر برای مصرف کننده نهایی می باشد.

اخبار سپهر رنگ آرافام