آدرس دفتر مرکزی و کارخانه


آدرس دفتر مرکزی

تهران، شهرک غرب، بلوارفرحزادی

تلفن دفتر مرکزی

7314 2214 021
5313 2214 021
6404 2214 021

فکس و ایمیل دفتر مرکزی

9864 2214 021
sepehr@rangarafam.com


آدرس کارخانه

البرز، بلوار ابوریحان بیرونی، غزالی شرقی، بعد از چهار راه دوم، سپیدان 3،
نبش سپهر 4، قطعه 3246-3245

تلفن کارخانه

4187 3777 026

فکس

3809 3777 026

ما در شبکه های اجتماعی

سپهر رنگ آرافام
سپهر رنگ آرافام

پـرسش و پـاسخ؟ بـه مـا بنویسـید!


We are spread around the world