سپهر رنگ آرافام

569002

آدرس دفتر مرکزی

 • آدرس

  تهران، شهرک غرب، بلوارفرحزادی

 • تلفن

  021 2214 7314
  021 2214 5313
  021 2214 6404

 • فکس و ایمیل

  021 2214 9864
  sepehr@rangarafam.com

2880849

آدرس کارخانه

 • آدرس

  البرز، بلوار ابوریحان بیرونی، غزالی شرقی، بعد از چهار راه دوم، سپیدان 3، نبش سپهر 4، قطعه 3246-3245

 • تلفن

  026 3777 4187

 • فکس

  026 3777 3809

پـرسش و پـاسخ؟ بـه مـا بنویسـید!

ما در شبکه های اجتماعی