سپهر رنگ آرافام

softwaretesting-qa

واحد تضمين كيفيت

واحد تضمین کیفیت در همه شرکت‌های صنعتی از واحدهای حساس و استراتژیک است که عهده‌دار صیانت از اعتبار و آوازه آن شرکت است. وظایف این واحد از مراحل تولید و ساخت کالا تا رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی پس از آن ادامه دارد.
پیاده سازی سیستم‌های مدیریت، اولین گام در راه بقای سازمان در شرایط متغیر و پیچیده اقتصاد امروز می‌باشد. واحد تضمين كيفيت فعاليت‌هاي خود را مطابق با الزامات سيستم‌های مديريت (Management Systems) برنامه‌ريزي و اجرا مي‌نمايد و در راستاي راهبرد کیفی سازمان اهداف كلان و خرد را تعريف نموده و در جهت دستيابي به اين اهداف اقدامات برنامه‌ريزي شده را به مرحله اجرا در مي‌آورد.
واحد تضمين كيفيت شركت سپهر رنگ آرافام به عنوان متولي استقرار سیستم‌های مدیریت و استانداردهاي بین المللی در سال 1390 تشکیل و شروع به فعالیت کرد.

"کیفیت سنگ بنای ماندگاری است"

وظایف و مسئوولیت‌های واحد تضمین کیفیت