سپهر رنگ آرافام

سپهر رنگ آرفام دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران در رنگ های آلکیدی (روغنی)

رنگ های آلکیدی (روغنی ) :
در رنگ های روغنی، رنگ دانه را در یک روغن خشک شونده. که استر گلیسیرین با اسیدهای چرب نظیر اسیدهای اولیک و یا لینولنیک می باشد حل می کنند. این روغن‌‌ها در هوا اکسیده شده و به ترکیبات سیر شده. تبدیل می شوند و لایه‌ای سخت مقاوم و محافظ تشکیل می دهند که از نفوذ آب در رنگ دانه جلوگیری می کنند.
عموما پوشش های آلی و یا رنگ ها از اختلاط موادی به نام رزین، رنگدانه، حلال و مواد اضافه شونده بدست می آیند. در صنعت رنگسازی اساس کار حفظ تعادل و هماهنگی بین رزین ها و رنگدانه ها در پخش کردن رنگدانه در رزین می باشد. تا مانع از ته نشینی رنگها در ته ظرف رنگ شود.
 

اخبار سپهر رنگ آرافام