سپهر رنگ آرافام

عضویت اصلی انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز

شرکت سپهر رنگ آرافام به عضویت اصلی انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز در آمده است. و همچنین دارنده تندیس برتر در حقوق مصرف کننده. برای 5 سال متوالی دارنده تاییده از پژوهشگاه. نیرو صنعت نفت تاییده در وندور لیست شرکت های مپنا – پتروشیمی – تاییده در صنعت مس وفولاد کشور.

شرکت سپهر رنگ آرافام تولید کننده رنگ های صنعتی، کوره ای، اتومبیلی، اپوکسی، پلی یورتان، اتیل سیلیکات، کلیرهای حفاظتی، ساخت و اجرای کفپوشهای صنعتی، و ساختمانی اپوکسی و پلی یورتان.

 

اخبار سپهر رنگ آرافام