سپهر رنگ آرافام

عضو حقوقی انجمن خوردگی ایران

شرکت سپهر رنگ آرافام عضو حقوقی انجمن خوردگی ایران

دارنده تندیس برتر در حقوق مصرف کننده. برای 5 سال متوالی دارنده تاییده از پژوهشگاه نیرو صنعت نفت تاییده در وندور لیست شرکت های مپنا – پتروشیمی – تاییده در صنعت مس وفولاد کشور..

شرکت سپهر رنگ آرافام تولید کننده رنگ های صنعتی، کوره ای، اتومبیلی، اپوکسی، پلی یورتان، اتیل سیلیکات، کلیرهای حفاظتی، ساخت و اجرای کفپوشهای صنعتی، و ساختمانی اپوکسی و پلی یورتان.

 

اخبار سپهر رنگ آرافام