سپهر رنگ آرافام

پوشش های اپوکسی پلی آمید

رنگ اپوکسی استرتک جزئی بر پايه رزينهای اپوکسی استر بصورت تک جزئی توليد وبسته بندی ميگردد. اين رنگ دارای خاصيت ضد خوردگی بسيار خوب و مقاومت در مقابل رطوبت و محيطهای شيميائی که دارد بيشتر در ديواره پلها و بدنه کشتيهای نفت کش و عرشه کشتيها مورد استفاده قرار ميگيرد.

این پرایمربرپایه رزینهای اپوکسی(جزءA) وهاردنرپلی آمید (جزءB) بصورت دوجزئی فورموله وبسته بندی میگردد . این محصول بدلیل دارابودن ویسکوزیته پائین قابلیت نفوذدرمنافذبتون، فلز، چوب و سنگ دارابوده وبا چسبندگی بسیاربالابه سطح بتون ازیک طرف جذب افزایش چسبندگی به روکش اپوکسی وازطرف دیگرمانع نفوذرطوبت به روکش شده وازتبله کردن روکش اپوکسی جلوگیری میکند. این آستری به دلیل انعطاف پذیری (flexibility) دراثرتنش های مکانیکی وحرارتی واردبرسطح دچارتغییراتی مانندترک وجدائی ازسطح نمیگردد .

رنگ میانی اپوکسی های بیلد (HB) بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید طراحی گردیده است. این پوشش دارای درصد حجمی مناسب تری نسبت به رنگ های میانی اپوکسی معمولی می باشد و به منظور لایه حد واسط آستر و رنگ رویه جهت افزایش ضخامت، طول عمر و مقاومت بیشتر رنگ در برابر عوامل جوی و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی سیستم رنگ نام برد.با توجه به امکان استفاده از این پوشش بر روی آستری های دو جزئی، از آن به عنوان لایه زیرین رنگ های رویه اپوکسی پلی یورتان، کلرو کائوچو، وینیلی و … نیز بهره برده می شود.

رنگ میانی اپوکسی میکاسیوس آیرون اکساید (Mio) بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید طراحی گردیده است. از ویژگی های آن می توان به درصد جامد حجمی مناسب به منظور لایه حد واسط آستر و رنگ رویه جهت افزایش ضخامت، طول عمر و مقاومت بیشتر رنگ در برابر عوامل جوی و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی سیستم رنگ نام برد.این رنگ بعنوان آستری ولی ترجیحا” بعنوان لایه میانی جهت سطوح سازه های صنعتی مورد استفاده قرارمی گیرد . از مقاومتهای بسیار خوب در مقابل عوامل جدی و شرایط نیرو گاهی برخوردار است و به دلیل ساختار اکسید آهن بکار رفته درآن از نفوذ رطوبت و گازهای موجود به سطح فلز بخوبی ممانعت می کند . ازدیگر خواص خوب این محصول تقویت مقاومت های مکانیکی سیستم رنگ اعمال شده روی سطح می باشد که معمولا بصورت سه لایه توصیه می گردد .

پرایمر اپوکسی اکسید آهن اخرایی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید با پیگمنت اکسید آهن طراحی گردیده است. برخورداری از این پیگمنت و حصول خواص ضد خوردگی بالا، امکان مجاورت این پوشش با شرایط متفاوت جوی و غوطه وری و همچنین چسبندگی بالا به سطوح فلزی و سازگاری با سیستم های مختلف جهت لایه های بعدی مانند رنگ های آلکیدی، اپوکسی، کلرو کائوچو، وینیلی و پلی یورتان در انواع صنایع را فراهم نموده است.

رنگ کولتاراپوکسی بر پایه رزین اپوکسی مدیفاید شده بوسیله کول تار ساخته شده. دو جزئی بوده و به کمک سخت کننده‌های پلی آمینو آمید تشکیل فیلم می دهد . چسبندگی فوق العاده این رنگ بواسطه بوجود آمدن گروه‌های هیدروکسیل ثانویه در اثر ترکیب رزین اپوکسی با سخت کننده پلی آمید بوده و مقاومت‌های بسیارخوب آن در مقابل آب و رطوبت از طریق اصلاح با قیر قطران یا کول‌تارحاصل می‌گردد. خواص مذکور باعث میگرددکه این محصول را جهت سیستم‌های فلزی در تماس با آب و رطوبت از جمله سیستم‌های فاضلاب و پوشش‌های خارجی خطوط انتقال نفت و گازاستفاده نمایند. از دیگر خواص این رنگ که دارای درصد مواد جامد بالائی می‌باشد دستیابی به ضخامت‌های بیش از 80 میکرون در یک لایه پوشش‌دهی می‌باشد.

پرایمرزینک ریچ غنی شده با فلز روی ، بصورت دو جزئی در بسته بندی جداگانه حاوی 1 ( رنگ پايه جزء A) و 2 ( هاردنر پلی آميد جزء B )توليد ميگردد.وجهت استفاده دررنگ آميزي سازه هاي فلزي،سطوح خارجي مخازن و لوله ها، پالايشگاه ها،پتروشيمي ها،نيروگاه ها در محيط هاي صنعتي ودريايي، بدنه و عرشه كشتي ها، تأسيسات تصفيه فاضلاب کاربرد دارد.

پرایمر زینک فسفات اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید با پیگمنت فسفات روی طراحی گردیده است. برخورداری از این پیگمنت و حصول خواص ضد خوردگی بالا، امکان مجاورت این پوشش با شرایط اتمسفری و غوطه وری را فراهم نموده است.این پرایمر قابلیت سازگاری با رنگ های دو جزئی و یک جزئی را به عنوان لایه بعدی داشته و با توجه به عدم وجود سرنج و کرومات، محصولی غیر سمی بوده و در برابر ترشحات آب و مواد شیمیایی مقاوم می باشد.

پرایمر زینک کرومات اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید با پیگمنت کرومات روی طراحی گردیده است. برخورداری از این پیگمنت و حصول خواص ضد خوردگی بالا، امکان مجاورت این پوشش با شرایط اتمسفری و غوطه وری را فراهم نموده است و جهت رنگ آميزي سازه هاي فلزي، پالايشگاه ، سطوح خارجي مخازن و لوله ها، پتروشيمي ها،نيروگاه ها در محيط هاي صنعتي ودريايي، تأسيسات تصفيه فاضلاب وفرآيندهاي شيميايي ، بدنه و عرشه كشتي ها بکارمیرود.