سپهر رنگ آرافام

پوشش های پلی یورتان

کلیرپلی یورتان بر پایه رزین پلی یورتان می باشد که از براقیت و ثبات بسیار بالایی در برابر نور آفتاب و اشعه ماوراء بنفش برخوردار است. مقاومت این کلیر در برابر آب، ضربه پذیری، سایش و مقاومت در برابر ترشحات بنزین و سایر مواد بسیار بالا می باشد. این کیلر بعنوان پوشش نهایی بر روی رنگهای اپوکسی و پلی یورتان مورد استفاده قرار می گیرد. از بکار بردن این کیلر بر روی آسترها و رنگهای روغنی خودداری نمایید. مقادیر ترکیب: (نسبتها بر اساس حجم داده شده است)

پرایمریا آستر رنگهای پلی یورتان دوجزئی جهت کسب بيشترين مقاومت های لايه رنگ بهتر است سطوح مورد رنگ آميزی کاملاً تميز وا ز هر گونه گرد و غبار، چربی وآ لودگيها پاک باشد.بهترين زمان مصرف مخلوط رنگ در فاصله زمانی 6 ساعت ميباشد، به همين دليل توصيه می شود مقدار رنگ مورد نياز در هر شيفت کاری با رعايت نسبت رنگ پايه و هاردنر با يکديگر مخلوط و آماده گردد فاصله زمانی بين دو دست رنگ آميزی حداقل 24 ساعت ميباشد .برای آماده نمودن رنگ، رنگ پايه با هاردنر به نسبت وزنی ( 6 رنگ /ها ردنر 1 ) کاملاً مخلوط سپس باندازه لازم با تينر مخصوص رنگهای پلی يورتان آرافام رقيق گردد.

رنگ های پلی يورتان برپايه رزينهای پلی استر وايزوسيانات توليد وبصورت دو جزئی بطور جداگانه بسته بندی ميگردد که در زمان مصرف دو جزء باهم مخلوط و مورد استفاده قرار ميگردد. -ر نگپايه: جزء A سخت کننده :جزء B اين رنگها بدليل خواص و مقاومتهای بسيار بالائی که دارند، پوشش مطمئنی بر روی کليه سطوح در فضای آزاد ميباشند و در صنايع اتومبيل سازی،صنايع فلزی، اسکلت وت أسيسات دريائی، نيروگاهها، صنايع شيميائی وپ تروشيمی، پالايشگاهها مورد استفاده قرار ميگيرد. رنگ پلی يورتان چسبندگی بسيار عالی به سطوح، کليه فلزات، آهنی و غير آهنی، بتون، سنگ، چوب، پلاستيک ها داشته و ضمن قابليتانعطاف بسيار بالا از سختی بسيار خوبی برخوردار است و کلا نسبت به خش پذيری مقاوم ميباشد.