سپهر رنگ آرافام

چسب و گروت اپوکسی پلی آمین دوجزئی

چسب و گروت اپوکسی پلی آمین دوجزئی

این محصول برپایه رزین های اپوکسی (جزءA) و سخت کننده پلی آمین (جزءB) دربسته بندی جداگانه تولیدمیگرددکه درموقع مصرف باهم مخلوط شده واستفاده میگردد. ازاین مخلوط میتوان درتاسیسات واسکلتهای صنایع شیمیایی، نیروگاهها، پالایشگاهها، تاسیسات دریایی، صنایع ساختمانی، پایه اسکلت فلزی وبتونی استفاده نمود. لایه وفیلم حاصل ازاین مخلوط دارای چسبندگی بسیارعالی برروی انواع پلاستیکها، پلی کربنها و باکلیت هامیباشد و حتی درصنایع فلزی وچوب نیزمیتوان ازآن برای گیرندگی پینها استفاده نمود. خصوصیات این محصول: لایه حاصل ازاین محصول بسیاربراق میباشد زمان خشک شدن سطحی 60 دقیقه دردمای 25 درجه سانتیگراد زمان خشک شدن عمقی 24 ساعت زمان خشک شدن قطعی ( مقاومت شیمیایی ) 7 روز مقاومت دربرابرضربه مستقیم 80 سانتیمتر( کیلوگرم برسانتیمتر) مقاومت دربرابرضربه غیرمستقیم 80 سانتیمتر( کیلوگرم برسانتیمتر) تست چسبندگی بسیارعالی تست جامی شدن برسطوح فلزی 8 سانتیمتربدون ترک ویسکوزیته مخلوط (دوجزء) 10 +_ 200 ثانیه با فوردکاپ 4 مقاومت کششی UP 1450 PSI