اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1397

اخذ لوح حمایت از مصرف کننده در سال 1396 توسط سپهر رنگ آرافام
مارس 7, 2018
افتتاح فاز سوم کارخانه سپهر رنگ آرافام
جولای 15, 2020

14 اردیبهشت 1397

جناب آقای مهندس خسروی مدیر عامل شرکت سپهر رنگ آرافام، برای دومین سال پی در پی موفق به کسب تندیس
“رعایت حقوق مصرف کنندگان” در ششمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران گردیدند.