اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1400

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1399
مارس 13, 2021

تندیس “رعایت حقوق مصرف کنندگان” سال 1400 در تاریخ 1399/12/15 به جناب آقای مهندس خسروی مدیریت عامل محترم شرکت سپهر رنگ آرافام، برای پنجمین سال پی در پی در نهمین سال اهدا شد.