سپهر رنگ آرافام

مهندسی فروش رنگ های صنعتی آرافام

واحد مهندسی فروش

مهندسی و فروش رنگ های صنعتی سپهر رنگ آرافام

شرکت سپهر رنگ آرافام تولید کننده انواع رنگ های صنعتی، در راستای مشتری مداری و با پشتوانه. نیروهای مجرب، متعهد به مشاوره و پاسخ گویی مشتریان است. یکی از اصلی ترین اهداف شرکت سپهر رنگ آرافام، همراهی مشتری تا رسیدن. به محصول نهایی که رنگ های صنعتی است، می باشد. لذا مهندسان و متخصصان ما هر لحظه آماده مشاوره. و رفع مشکلات فرایندی، فرمولاسیون و بهینه سازی فرایند مشتریان می باشند.

با توجه به نیاز مشتریان در زمینه ی فرمولاسیون و نحوه ی استفاده. از انواع افزودنی ها، بخش مهندسی فروش کارخانه سپهر رنگ آرافام زیر نظر واحد. تحقیق و توسعه راه اندازی شده است. در ابتدا، اهم فعالیت های این بخش در خصوص رفع مشکلات مشتریان. و پاسخ گویی به آنها تعریف شده است.

با توجه به خط مشی شرکت (تولید رنگ های صنعتی) و نیاز بازار، خدمات این بخش نیز گسترش پیدا کرده است. و مشاوره اجرا و مشاوره فنی به تعهدات قبلی اضافه شد .

هم چنین ، به دلیل اینکه این بخش رابط فنی میان مشتری و قسمت تحقیق و توسعه ی کارخانه تولید. رنگ های صنعتی آرافام است، می تواند محصولات کارخانه را متناسب با نیاز مشتری تغییر داده و کیفیت وخصوصیات  مورد نظر مشتری را تأمین کرده. و در کنار مشاوره های فنی، مشتری را تا هنگام تولید محصول مطلوب ( با هزینه ی تمام شده متناسب ) همراهی کند.

سپهر رنگ آرافام تولید کننده انواع رنگ های صنعتی

مهندسی فروش

واحد مهندسی فروش

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد تضمین کیفیت

واحد تضمين كيفيت

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه R&D