سپهر رنگ آرافام

تضمین کیفیت رنگ صنعتی

واحد تضمين كيفيت

واحد تضمین کیفیت در همه شرکت‌های صنعتی از واحدهای حساس و استراتژیک است. که عهده‌دار صیانت از اعتبار و آوازه آن شرکت است. وظایف این واحد از مراحل تولید و ساخت کالا تا رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی پس از آن ادامه دارد.

پیاده سازی سیستم‌های مدیریت، اولین گام در راه بقای سازمان در شرایط متغیر و پیچیده اقتصاد امروز می‌باشد. واحد تضمين كيفيت فعاليت‌هاي خود را مطابق با الزامات سيستم‌های مديريت (Management Systems) برنامه‌ريزي و اجرا مي‌نمايد. و در راستاي راهبرد کیفی سازمان اهداف كلان و خرد را تعريف نموده. و در جهت دستيابي به اين اهداف اقدامات برنامه‌ريزي شده را به مرحله اجرا در مي‌آورد.

واحد تضمين كيفيت شركت سپهر رنگ آرافام به عنوان متولي استقرار سیستم‌های مدیریت. و استانداردهاي بین المللی در سال 1390 تشکیل و شروع به فعالیت کرد.

کیفیت رنگ صنعتی

"کیفیت سنگ بنای ماندگاری است"

وظایف و مسئوولیت‌های واحد تضمین کیفیت

مهندسی فروش

واحد مهندسی فروش

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد تضمین کیفیت

واحد تضمين كيفيت

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه R&D