تندیس

مارس 13, 2021

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1399

تندیس “رعایت حقوق مصرف کنندگان” سال 1399 در تاریخ 1399/12/19 به جناب آقای مهندس خسروی مدیریت عامل محترم شرکت سپهر رنگ آرافام، برای چهارمین سال پی در پی در هشتمین […]
سپتامبر 12, 2020

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1398

تندیس “رعایت حقوق مصرف کنندگان” سال 1398 در تاریخ 1399/06/03 به جناب آقای مهندس خسروی مدیر عامل شرکت سپهر رنگ آرافام، برای سومین سال پی در پی در هفتمین همایش […]