سپهر رنگ آرافام

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1398

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1398 تندیس “رعایت حقوق مصرف کنندگان” سال 1398 در تاریخ 1399/06/03 به جناب آقای مهندس خسروی مدیر عامل شرکت سپهر رنگ آرافام، برای سومین سال پی در پی در هفتمین همایش سال اهدا شد. شرکت رنگ آرافام تولید كننده انواع رنگهای صنعتی، دریایی، ساختمانی. كیلرها و پوششهای حفاظتی. […]