سپهر رنگ آرافام

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1399

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1399 تندیس “رعایت حقوق مصرف کنندگان” سال 1399 در تاریخ 1399/12/19 به جناب آقای مهندس خسروی مدیریت عامل محترم شرکت سپهر رنگ آرافام، تولید کننده رنگ های صنعتی، برای چهارمین سال پی در پی در هشتمین همایش سال اهدا شد. شرکت رنگ آرافام تولید كننده انواع رنگ های […]