سپهر رنگ آرافام

واحد کنترل کیفیت رنگ های صنعتی

واحد کنترل کیفیت

محور اصلی فعالیت های سپهر رنگ آرافام بر کیفیت استوار است. ما به طور قوی بر این باوریم که کارآرایی موفق عملکرد ما در تمامی جنبه‌های کسب و کار. منوط به حفظ استانداردهای بالا و ارتقاء ارزش افزوده از طریق افزایش سطح کیفیت است. واحد کنترل کیفیت شرکت سپهر رنگ آرافام متشکل از پرسنلی آموزش دیده می‌باشد. که به موازات واحدهای دیگر در راستای کنترل و حفظ شاخص‌های کیفی و ارائه مطلوب محصولات به مشتریان به صورت شبانه روزی در حال کار و تلاش است.

اصول شاخص برنامه کنترل کیفیت شرکت شامل موارد زیر است:

در این راستا محصولات در مراحل زیر کنترل و مورد آزمون قرار میگیرند:

کنترل ورودی:

تمامی اجناس و کالاها در ابتدای ورود به کارخانه، توسط پرسنل زبده کنترل کیفیت نمونه برداری شده. و طبق استانداردهای مرتبط مورد تست و آزمایش قرار می‌گیرند. و در صورت تائید جهت مصرف به خطوط تولید ارسال شده، در غیر اینصورت، به تأمین کننده عودت داده خواهند شد. در حقیقت تمامی بخشهای زیر مجموعه این واحد در کنترل و ثبت مواد اولیه و ملزومات ورودی دخالت داشته و مشغول به کارند.

کنترل حین فرآیند ساخت:

در این بخش تمامی محصولات تولیدی کارخانه در حین ساخت، بر طبق استاندارد نمونه برداری، تحت بازرسی و نظارت پرسنل کنترل کیفیت قرار گرفته و محصولات، مطابق استاندارد و کیفیت مورد انتظار تولید می‌گردد.

کنترل محصول نهایی:

در این مرحله از محصول نهایی نمونه برداری شده و طبق استانداردهای مرتبط ویژگی کیفی محصولات از همه لحاظ مورد کنترل و بازرسی قرار می‌گیرند.

کنترل محصول نامنطبق

کنترل محصول نامنطبق مفهومی است که به دلیل اهمیت فراوان و نقش تعیین کننده‌ای که در سیستم کیفیت ایفا می‌کند در ویرایش‌های مختلف استاندارد ایزو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از محصول نامنطبق ارائه نماییم می‌توانیم آن را محصولی بنامیم که به هر دلیل با یک یا چند مشخصه و ویژگی از پیش تعیین شده مطابقت ندارد.
هنگام تعیین تکلیف محصول نامنطبق ممکن است یک یا چند حالت زیر پیش بیاید:
محصول نامنطبق بدون نیاز به هر گونه اقدامی و به واسطه استفاده از مفهوم اجازه ارفاقی قابل پذیرش باشد.
محصول نامنطبق به واسطه دوباره کاری و انجام اصلاحات لازم به محصول منطبق تبدیل شده و یا آنکه میزان عدم انطباق آن به حدی برسد که بتوان به کمک مفهوم اجازه ارفاقی آن را پذیرفت.
محصول نامنطبق برای کاربرد اصلی و مورد نظر مناسب تشخیص داده نشده و به عنوان محصولی با درجه کیفی پایین‌تر برای مقاصد و کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
چنانچه هیچ یک از راه کارهای فوق در خصوص محصول نامنطبق قابل اعمال نباشد به ناچار می‌بایست محصول نامنطبق را بعنوان ضایعات محسوب نموده و از مصرف آن جلوگیری بعمل آید.

اهداف و مسئولیت های واحد کنترل کیفیت:

رنگ صنعتی

مزایای استقرار سیستم کیفیت

کاهش دوباره کاری‌ها، کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده، بهبود فرآیندها، طراحی بهتر خدمات، بهبود بهره‌وری و کارایی، بهبود در روحیه کارکنان، بهبود ارتباطات داخل سازمان، افزایش سطح کیفیت محصولات و یا خدمات، شفاف سازی حدود مسئولیت‌ها و اختیارات، بهبود رضایت مشتریان، افزایش اعتماد مشتریان، بهبود شهرت در بازار، افزایش سهم بازار قابل کسب، افزایش قابلیت رقابت، افزایش سود آوری، کاهش شکایات مشتریان

مهندسی فروش

واحد مهندسی فروش

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد تضمین کیفیت

واحد تضمين كيفيت

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه R&D